top of page

Delta och påverka

Yhdistys on perustettu vuonna 1999. Sen tarkoituksena on ajaa kyläläisten yhteisiä etuja, lisätä viihtyvyyttä ja yhteistyöhenkeä, vaalia perinteitä sekä toimia kylän palveluiden säilymisen ja kehittymisen puolesta.

Föreningen grundades år 1999. Föreningens syfte är att driva bybornas gemensamma intressen, öka trivseln och gemenskapsandan, vårda traditionerna samt arbeta för att bevara och utveckla servicen i byn.

Folkhälsan i Svartå är en lokal folkhälsanförening som består av enskilda personer som på sin fritid bl.a. ordnar simskolor i Svartå och Backgränd. Hemsida

Idrottsförening


Ordförande
Stefan Enberg 0400 775 245


Vi hyr ut möte-/fest- / bastu utrymme 

​Kontakter:

Alarmavd. Christoffer Nyman 0456776358

Damavd. Satu Wikström tfn. 0400722956

Junioravd. Richard Nyman tfn. 0451439260

Mustion kirjaston ystävät

Yhdistys perustettiin 1997 Mustion kirjaston tukemiseksi. Yhdistys pitää kesäkahvilaa Ekkullan vanhassa kansakoulurakennuksessa, tuotot pääasiallisesti kirjaston hyväksi.

Johtokunta 11.12.2016 alkaen:

Jukka-Pekka Aalto, puheenjohtaja

Inger Nurmi, sihteeri

Lea Holmqvist, taloudenhoitaja, Café Ekkulla, +358505398386

 

Yhteyshenkilö: Lea Holmqvist, puh. (019) 348 554.

Månadsmöten, försäljning, utfärder och teaterbesök.

Har till sin uppgift att arbeta för familj, hem och samhälle

Grundläggninsår 1930, medlemsantalet 28

Ordförande Anne-Maj Wikström, villamaje@gmail.com

Svartå ungdomsförening rf

Föreningen är registrerad år 1921

Föreningslokal: Gillestugan, Lindersvägen 41

Ändamålet: att verka för ungdomens trivsel och trygghet

Ordförande: Kari Lindholm tel: 0500472228

 

Gillestugan kan man hyra för 100 € /dygn. Medlemmar 50€.

Please reload

Svartåbor i kommunalpolitiken

Kimmo Koivunen

sdp

Uppgifter:

Stadsfullmäktige

Stadsstyrelsen

Bildningsnämnden

Bildningsnämndens finskspråkiga sektionen (suppleant)

 

Kontaktuppgifter:

0400 766 166

kimmo.koivunen@pacco.fi

Kerstin Ilander

sfp

Uppgifter:

Stadsfullmäktige

Stadsutvecklingssektion

Stadsstyrelsen (suppleant)

Valnämnden (suppleant)

Fritidsnämnden (suppleant)

Miljö- och byggnadsnämnden (suppleant)

Planläggningsnämnden (suppleant)

 

Kontaktuppgifter:

040 592 7108

ranch.trading@dnainternet.net

Pirjo Rautiainen

Uppgifter:

Planläggningsnämnden

Jukka-Pekka Aalto

Uppgfiter:

Bildningsnämnden, finskspråkiga sektionen (suppleant)

Please reload

Stadens möter

 

Öppna här:

Föredragning och protokoll

Titta på Raseborgs stads fullmäktigemöter

här

bottom of page