top of page

Natur

Ligger i Lojo sjös sydvästra del och är betydelsefull både ur natur- och landskapsskyddssynpunkt i Nyland. Området är bergigt och karakteriseras av stora höjdskillnader. I det variationsrika landskapet finns kärr, mörk granskog och hassellundar. Områdets södra udde hör till det Nationella Strandskyddsprogrammet och står under Naturskyddslagen.

 

Från de ståtliga bergen öppnar sig oförglömlig utsikt över Lojo sjös sydvästra del

(platsen utmärkt på kartan). På området finns en täckt grill- och kokplats och möjlighet att göra upp eld.

Läs mera: Föreningen Nylands frilurtsområden-sidor och Retkipaikka.fi!

Vidare över Andersbergsfjärden

Öster om Korpudden ligger Högnäs, högt upp och därefter öppnar sig Andersbergsfjärden. Efter att ha passerat några holmar, Ängsholm, Kulla och Notholm närmar sig Bälbyströmmen, utloppet till Bruksträsket. Med tur har man kunnat observera fiskgjuse på jakt.

 

Bälbyström består av två kanaler, den ena konstgjord, och leder in i Bruksträsket (fi Kalajärvi). Sjön faller ut i Svartån vid Fabriksfallet (8 m)och vidare över Åkerfors (12 m)mot Junkarsborg. Ån fortsätter genom Päsarträsket, Karis Kyrksjö mot Billnäs och Åminnefors för att mynna ut i Pojoviken.

Junkarsborg

Platsen där Svartån rinner ut i Päsarträsket har sedan länge varit en "nyckel" till det inre av Nyland och Tavastland, vi talar om järnålder och medeltid. Det sägs att Birger Jarl tog den här vägen och grundlade Tavstehus. Suomusjärvikulturen tros också ha kommit här, spekulationer?

 

Borgen var en jordborg med pålverk av trä och mycket litet återstår idag.

 

Platsen är naturskön med mycket rik flora och fauna.

Junkarsborg i Wikipedia.

Terrängen vid Oxberget

IK Trissan har grundat och utvecklat ett skidcentrum i närheten av Svartå Bruk. Området inbjuder till utflykter både sommar och vinter. Plats för uppgörande av eld finns.

Please reload

bottom of page