top of page

Historia och kultur

Svartå bruk

Som tidigare nämnts gav energin från forsarna upphov till tidiga kvarnar och sågar.

 

Gustav Vasa ansåg att vattenkraften kunde utnyttjas för framställning av järn, det fanns malm och kalk i området. 1560 började man uppföra en primitiv masugn men verksamheten upphörde om några år.

 

År 1615 återupplivades järnhanteringen på order av Gustav II Adolf och fortsatte ända till 1900-talets början. Det var då produktionen lades om till att förädla skogen till annat än träkol. Hjalmar Linder beslöt att utnyttja vattenfallets energi till att göra slipmassa av granved för att vidareförädlas till papper och kartong på andra håll i världen.

 

HjL grundade Lojo Cellulosafabrik i början på 1900-talet och samtidigt byggde han kraftverk för elektricitet. Ända till 1951 fanns 4 kraftverk där det idag finns 2.

 

Produktionen av slipmassa upphörde i mitten av 1960-talet och man övergick till metallhantering på nytt. Idag verkar SBA Interior i bruket. Tillverkningen består av fartygsinredningar och komponenter till industrin.

Svartå kyrka

Nuvarande Svartå Kyrka efterträdde ett mindre Kapell och byggdes på 1760-talet. Klockstapeln tillkom något senare. Invid Kyrkan finns det Linderska Gravkapellet samt Hjältegravarna, påminnande om vinter- och fortsättningskrigen (1939 till 1944). Svartå Gravgård ligger ca. 2 km österut mot Lojoåsen (visa gravgård på karta)

Junkarsborg

Platsen där Svartån rinner ut i Päsarträsket har sedan länge varit en "nyckel" till det inre av Nyland och Tavastland, vi talar om järnålder och medeltid. Det sägs att Birger Jarl tog den här vägen och grundlade Tavstehus. Suomusjärvikulturen tros också ha kommit här, spekulationer?

 

Borgen var en jordborg med pålverk av trä och mycket litet återstår idag.

 

Platsen är naturskön med mycket rik flora och fauna.

Junkarsborg i Wikipedia.

Minnesmärke över ryska krigsfångar från 1942

I en grandunge invid järnvägen mot Hyvinge finns ett minne från fortsättningskriget. Sovjetiska fångar ligger här begravda, över 100 namn finns ingraverade i minnesstoden.

 

Att finna platsen är isig själv en upplevelse, endast en liten stig längs järnvägen leder dit.

 

Från väg 25 mot Lojo viker man av mot Bålaby och stannar vid (före)korsningen med järnvägen. Stigen börjar mot höger (nordost).

 

Startpunkten finns under linken

Please reload

bottom of page